Termeni şi condiţii de utilizare a platformei e-Learning “Colegiul Antreprenorilor”

 

Utilizarea acestui site implica acceptarea termenilor si conditiilor, a politicii de confidentialitate si a politicii de returnare si garantie, prezentate in acest document. Pentru folosirea in cele mai bune conditii a site-ului, se recomanda citirea cu atentie a termenilor si conditiilor.

Termenii şi condiţiile pot fi schimbate în orice moment de către administratorul platformei, fără notificarea prealabilă a persoanelor care utilizează platforma. Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii şi condiţiile pentru utilizarea serviciilor pentru a le putea consulta în orice moment. În cazul în care nu sunt de acord cu condiţiile impuse, utilizatorii trebuie să înceteze accesarea platformei.

Site-ul de fata are ca scop dezvoltarea educatiei antreprenoriale prin intermediul platformei Colegiul Antreprenorilor si a materialelor incarcate pe aceasta.

 

Platforma si continutul.

Colegiul Antreprenorilor este o platforma de antreprenoriat construita ca parte a proiectului “ELAN -Elevi Antreprenori” propus de Asociatia Ai Carte in cadrul “Fondului pentru un viitor mai bun in comunitati” finantat de LIDL, coordonat de Federatia Fundatiile Comunitare din Romania si implementat in Ploiesti de Fundatia Comunitara Prahova.

Proiectul se adreseaza elevilor si studentilor care locuiesc sau studiaza in Ploiesti facilitandu-le acestora imbunatatirea abilitatilor antreprenoriale prin intermediul a 16 module care includ suport de curs in format text si video, studii de caz prezentate de antreprenori din Ploiesti si exercitii pentru dezvoltarea unui plan de afaceri in vederea infiintarii unei firme reale.

Scopul platformei este sa ii sprijine pe cursanti sa isi creeze si structureze o idee de afacere, in asa fel incat in viitor sa poata lansa o afacere reala.

Toate informatiile continute in acest site sunt proprietatea Asociatiei Ai Carte, care isi rezerva dreptul de a modifica informatiile de pe acest site fara notificare prealabila.

Platforma oferă utilizatorilor săi, prin intermediul aplicaţiilor sale, o vedere generală asupra anterprenoriatului. Modul in care cursantul foloseste sau aplica aceste informatii constituie responsabilitatea acestuia. Asociatia Ai Carte nu isi asuma in niciun fel pierderi de orice natura rezultate in urma parcurgerii modulelor si utilizarii sau aplicarii informatiilor.

 

Dreptul la proprietate intelectuala.

Proprietatea continutului site-ului si tot ceea ce cuprinde acesta, incluzand, fara limitare, toate textele si imaginile (“Continut”) apartin Asociatiei Ai Carte. Exceptie fac anumite imagini folosite in designul grafic al site-ului, care apartin domeniului public. Este strict interzisa utilizarea oricarui Continut fara permisiunea in scris a Asociatiei Ai Carte.

Prin prezentul acord, acceptaţi ca toate informaţiile – date, text, software, fotografii, grafice, mesaje sau alte materiale, indiferent dacă au fost afişate în mod public sau transmise individual, privat, revin în responsabilitatea unică a persoanei care a fost sursa acestor materiale. Aceasta înseamnă că dumneavoastră, şi nu platforma, sunteţi în întregime responsabili pentru toate materialele pe care le încărcaţi şi le puneţi la dispoziţie în mod public pe contul dvs. de pe platformă.

Platforma monitorizează, dar nu controlează, conţinutul transmis, şi astfel nu garantează acurateţea, integritatea şi calitatea acestui conţinut.

Sunteţi de acord să nu folosiţi serviciile puse la dispoziţie de platformă pentru a:

 • încărca, publica sau transmite orice conţinut care este ilegal, defăimător, ofensator, ameninţător, abuziv, vulgar, obscen, afectează intimitatea altei persoane, îndeamnă la ură rasială, etnică sau este în alt mod ofensator;
 • intimida, ofensa sau răni minorii, în orice mod sau sub orice formă;
 • falsifica datele de identificare sau să le manipulaţi în alt mod, cu scopul de a deghiza sau ascunde originea oricărui conţinut transmis prin intermediul platformei sau să dezvolte pagini ori imagini ascunse (precum cele care nu au niciun link activ de pe o pagină a utilizatorului respectiv);
 • încărca, posta, difuza sau transmite orice conţinut pentru care nu aveţi dreptul legal de transmitere sau difuzare în orice condiţii, sub orice sistem juridic, românesc sau străin, relaţii contractuale sau de încredere (cum sunt informaţiile confidenţiale, cele aflate sub drept de proprietate, aflate sau dezvăluite ca parte a relaţiilor de serviciu sau aflate sub incidenţa acordurilor de confidenţialitate);
 • încărca, posta, difuza sau transmite orice tip de conţinut care încalcă orice patent sau marcă protejată, secret comercial, drept de autor sau alte drepturi de proprietate ale oricărui terţ;
 • încărca, posta, difuza sau transmite orice tip de publicitate, materiale promoţionale, oferte comerciale, informaţii cu caracter politic, “junk mail”, “spam”, scrisori în lanţ, scheme piramidale sau orice altă formă de solicitări;
 • încărca, posta, difuza sau transmite orice material care conţine viruşi sau orice alt tip de cod, fişiere sau programe care sunt create să distrugă, întrerupă sau să limiteze funcţionarea oricărui alt software, componente hardware sau echipament de telecomunicaţii;
 • interveni sau întrerupe serviciile / serverele / reţelele conectate la platformă sau să încalce orice cerinţe, proceduri, politici sau regulamente;
 • încălca în mod intenţionat sau nu, orice lege locală, naţională sau internaţională, dar nu limitat la orice regulament care are valoare de lege;
 • promova sau furniza informaţii despre modul de derulare a activităţilor ilegale, promova rănirea fizică sau verbală împotriva oricărui grup sau persoană, sau pentru a promova orice act de cruzime faţă de animale;
 • a folosi pagina personală sau directorul propriu ca loc de depozit pentru a încărca pagina, plecând de la alt link decât cel existent în cadrul platformei, sau ca modalitate de intrare pe alt site personal.

Utilizatorul acceptă să nu modifice, publice, transmită, transfere, vândă, reproducă, distribuie, furnizeze, expună sau să exploateze comercial în vreun fel orice conţinut sau să încalce marca de fabricaţie sau marca serviciului cuprinsă într-un astfel de conţinut.

 

Conditii de acces.

Platforma este destinata elevilor si/sau studentilor care studiaza si/sau au domiciliul in Ploiesti. Asociatia Ai Carte isi rezerva dreptul de a solicita, prin sondaj, dovezi care sa ateste calitatea de elev si/sau student si domiciliu. In lipsa acestor dovezi contul va fi sters fara o notificare prealabila.

Accesul utilizatorilor la serviciile şi informaţiile din cadrul platformei este protejat prin “nume utilizator” şi “parolă”. Recomandarea noastră este să nu dezvăluiţi nimănui datele de acces. Platforma nu va cere niciodată datele dumneavoastră de acces în mesaje sau telefoane nesolicitate. Nu dezvăluiţi aceste date persoanelor care vă cer acest lucru. Mai mult, aveţi obligaţia de a verifica periodic dacă datele de acces nu au fost alterate şi de a raporta în cel mai scurt timp orice disfuncţionalitate către personalul de administrare a platformei.

 

Pentru a putea utiliza aceste servicii, trebuie să:

(a) comunicaţi informaţii personale reale, exacte, actuale şi complete şi

(b) să le actualizaţi de câte ori este nevoie, pentru a menţine aceste informaţii reale, exacte, actuale şi complete.

Dacă veţi furniza informaţii nereale, inexacte, neactuale sau incomplete, există suspiciunea că informaţiile sunt nereale, inexacte, neactuale sau incomplete. În această situație administratorul platformei are dreptul de a suspenda temporar sau definitiv contul dumneavoastră de utilizator.

Vă recomandăm ca la sfârşitul fiecărei sesiuni de utilizare a platformei să închideţi contul utilizând butonul corespunzător. Vă sfătuim, de asemenea, să închideţi la sfârşitul sesiunii şi fereastra browser-ului în care aţi lucrat.

 

 

Legături la alte pagini de internet

Platforma poate conţine legături către pagini de internet ale unor terţe părţi.

Posibilitatea de a crea aceste legături este dată utilizatorului ca un avantaj; platforma nu deţine niciun control asupra site-urilor de acest fel.

Platforma nu este responsabilă pentru disponibilitatea acestor site-uri externe, nu sprijină şi nu este responsabilă pentru conţinutul lor (reclamă, produsele sau alte materiale de pe sau disponibile pe astfel de site-uri).

 

Modificări ale serviciului

Platforma îşi rezervă dreptul de a modifica, în orice moment sau la anumite intervale de timp, să întrerupă, temporar sau în mod permanent serviciile puse la dispoziţie (în totalitate sau numai în parte), cu sau fără o notificare prealabilă. Sunteţi de acord că platforma nu este răspunzătoare faţă de dumneavoastră sau orice terţă persoană sau instituţie pentru orice modificare, suspendare sau întrerupere a serviciilor disponibile.

 

Încetarea colaborării

Sunteţi de acord ca platforma prin admistratorul său, dacă consideră de cuviinţă, să vă poată bloca accesul, utilizarea serviciilor sau folosirea oricăror altor servicii de care beneficiaţi sau să scoată şi să şteargă orice conţinut din cadrul serviciilor, pentru orice motiv, inclusiv dar nu limitat la, lipsa de folosire sau dacă platforma consideră că aţi violat sau nu aţi acţionat conform cu litera sau spiritul prezentului acord.

Sunteţi de acord ca orice încetare a accesului dumneavoastră la serviciile oferite, conform oricărei reguli din prezentul acord, poate fi efectuată fără o avertizare anticipată, şi luaţi la cunoştinţă şi sunteţi de acord că platforma poate dezactiva sau şterge imediat fişierele şi toate informaţiile în legătură cu acesta din contul personal şi/sau să interzică orice acces ulterior la astfel de fişiere. Mai mult, sunteţi de acord că platforma nu va fi răspunzătoare faţă de dumneavoastră sau orice terţă parte în orice mod pentru interzicerea şi/sau ştergerea contului şi a accesului la serviciile puse la dispoziţie prin intermediul platformei.

 

Limitarea răspunderii

Prin prezentul acord, platforma nu îşi asumă nicio răspundere în cazul în care anumite informaţii sunt furnizate cu întârziere, sunt pierdute, şterse, nu pot fi stocate sau nu pot fi accesate pe serverele noastre, din orice motiv. Platforma nu îşi asumă nicio răspundere pentru consecinţele care pot apărea datorită întârzierii, pierderii sau inexactităţii informaţiilor publicate sau existente pe platformă. Utilizatorii vor folosi informaţiile furnizate în cadrul platformei pe propria răspundere, iar în cazul unei daune generate de utilizarea serviciilor sau informaţiilor furnizate, utilizatorii acceptă că platforma va fi absolvită de orice răspundere.

 

Despăgubiri

Sunteţi de acord să despăgubiţi şi să protejaţi platforma de orice pretenţii sau cereri, inclusiv cheltuieli de judecată sau onorarii pentru avocaţi, făcute de o terţă persoană sau organizaţie datorită sau reieşind din conţinutul materialului personal sau datorită folosirii serviciilor platformei, violării prezentului acord sau violării oricăror drepturi ale acelui terţ.

 

Încălcarea condiţiilor

Orice încălcare a acestor condiţii de utilizare va fi comunicată administratorului platformei la

adresa de email contact@aicarte.org.

 

 

Litigii.

Orice litigiu aparut intre clienti si Vanzator va fi rezolvat prin cale amiabila.

In cazul in care aveti o reclamatie sau nelamurire, va stam la dispozitie. Elementele de contact ale Asociatiei Ai Carte se afla la finalul acestui document.

 

Date de contact:

Asociatia Ai Carte

Berceni, Prahova

CUI: 31399212

Email: contact@aicarte.org